Aktualności


Edukacja domowa to prawnie dopuszczalna forma kształcenia uczniów pozwalająca im na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w domu, bez konieczności uczęszczania na zajęcia klasowo-lekcyjne. Edukacja domowa

Zawiadomienie

rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie informujemy,

że obrady Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach
odbywać się będą w następujących terminach:

 

11.09.2020 r.                  godz.  12.30

25.09.2020 r.                  godz.  12.30

16.10.2020 r.                  godz.  12.30

06.11.2020 r.                  godz.  12.30

27.11.2020 r.                  godz.  12.30

11.12.2020 r.                  godz.  12.30

08.01.2021 r.                  godz.  12.30

29.01.2021 r.                  godz.  12.30

19.02.2021 r.                  godz.  12.30

12.03.2021 r.                  godz.  12.30

09.04.2021 r.                  godz.  12.30

30.04.2021 r.                  godz.  12.30

21.05.2021 r.                  godz.  12.30

11.06.2021 r.                  godz.  12.30

25.06.2021 r.                  godz.  12.30

09.07.2021 r.                  godz.  12.30

16.07.2021 r.                  godz.  12.30

27.08.2021 r.                  godz.  12.30

 

Równocześnie informuję, że orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.

 Od 18 maja br. możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach i placówkach, również w jednostkach systemu oświaty, których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jej dyrektorem. Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży. Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji. Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć

  1. Wizyty są umawiane wyłącznie telefoniczne przez sekretariat.

  2. Podczas rozmowy telefonicznej zadaje się pytania o stan zdrowia petentów:

- czy dziecko i rodzic są zdrowi,

- czy dziecko ma gorączkę lub stan podgorączkowy,

- czy rodzic ma gorączkę lub stan podgorączkowy,

- czy dziecko kaszle lub ma trudności z oddychaniem,

- czy rodzic kaszle lub ma trudności z oddychaniem,

- czy nie jesteście Państwo objęci kwarantanną lub inne osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym nie są nią objęte,

- czy w ciągu ostatnich 14 dni mieliście kontakt z osobą powracającą z zagranicy lub podejrzaną o zachorowanie,

- czy wyrażacie Państwo zgodę na badanie w Poradni w sytuacji panującej epidemii.

3. Instruuje się rodziców jak należy przygotować się do wizyty w Poradni:

- podczas wizyty z dzieckiem powinien być obecny tylko jeden rodzic,

- w trakcie wizyty należy zachowywać dystans społeczny wynoszący minimum 2m,

- dziecko i rodzic powinni być w maseczkach,

- przed wejściem do Poradni należy przemyć ręce płynem dezynfekującym który będzie przygotowany,

- należy przyjść punktualnie na dokładnie umówioną godzinę,

- w poczekalni należy usiąść w wyznaczonych miejscach,

- w poczekalni może być mierzona Państwu temperatura,

- przed badaniem zostaną ponownie zadane pytania o stan zdrowia rodzica i dziecka w formie pisemnej.