Aktualności

 

W dniu 19.04.2019 r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pyskowicach będzie czynna do godziny 14.00.

W dniu 24.12.2018 r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pyskowicach będzie nieczynna.

Zawiadomienie

  rok szkolny  2018/2019

Uprzejmie informujemy,

że obrady Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach
odbywać się będą w następujących terminach:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko referenta

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach ogłasza konkurs na stanowisko referenta.

Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. kard. S. Wyszyńskiego 37, 44-120 Pyskowice, tel. 32 233 32 23.

Określenie stanowiska urzędniczego:

Referent w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony

Termin rozpoczęcia pracy: 1.09.2018 r.

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach uprzejmie informuje, że Starostwo Powiatowe w Gliwicach wyraziło zgodę na przerwę w działaniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pyskowicach w okresie ferii letnich w dniach 23.07.2018r. - 03.08.2018 r. (dwa tygodnie) oraz na pełnienie dyżurów w tym okresie przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Knurowie.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko głównego księgowego

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego.

Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. kard. S. Wyszyńskiego 37, 44-120 Pyskowice, tel. 32 233 32 23.

Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny księgowy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach

Wymiar czasu pracy: 0,3 etatu

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony

Termin rozpoczęcia pracy: 1.09.2018 r.

Zawiadomienie
Rok szkolny 2017/2018

Uprzejmie informujemy,

że obrady Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach
odbywać się będą w następujących terminach:

 

08.09.2017 r.                 godz.  9.00

29.09.2017 r.                 godz.  9.00

20.10.2017 r.                 godz.  9.00

10.11.2017 r.                 godz.  9.00

01.12.2017 r.                 godz.  9.00

15.12.2017 r.                 godz. 9.00

12.01.2018 r.                 godz. 9.00

09.02.2018 r.                 godz. 9.00

09.03.2018 r.                 godz. 9.00

06.04.2018 r.                 godz. 9.00

27.04.2018 r.                 godz. 9.00

18.05.2018 r.                 godz. 9.00

 08.06.2018 r.                 godz. 9.00

 29.06.2018 r.                 godz. 9.00

13.07.2018 r.                 godz. 9.00

 24.08.2018 r.                 godz. 9.00

 

Równocześnie informuję, że orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach uprzejmie informuje, że Starostwo Powiatowe w Gliwicach wyraziło zgodę na przerwę w działaniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pyskowicach w okresie ferii letnich w dniach 24.07.2017r. - 4.08.2017 r. (dwa tygodnie) oraz na pełnienie dyżurów w tym okresie przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Knurowie.

Zawiadomienie

Rok szkolny 2016/2017

 

Uprzejmie informujemy,

że obrady Zespołu Orzekającego Poradni

Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach

odbywać się będą w następujących terminach:

 

09.09.2016 r.                      godz. 9.00

30.09.2016 r.                      godz. 9.00

28.10.2016 r.                      godz. 9.00

25.11.2016 r.                      godz. 9.00

16.12.2016 r.                      godz. 9.00

13.01.2017 r.                      godz. 9.00

10.02.2017 r.                      godz. 9.00

10.03.2017 r.                      godz. 9.00

07.04.2017 r.                      godz. 9.00

28.04.2017 r.                      godz. 9.00

19.05.2017 r.                      godz. 9.00

09.06.2017 r.                      godz. 9.00

30.06.2017 r.                      godz. 9.00

14.07.2017 r.                      godz. 9.00

25.08.2017 r.                      godz. 9.00

 

Jednocześnie zawiadamiamy osoby zainteresowane

o możliwości udziału w posiedzeniach

Zespołów Orzekających