Aktualności

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach uprzejmie informuje, że Starostwo Powiatowe w Gliwicach wyraziło zgodę na przerwę w działaniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pyskowicach w okresie ferii letnich w dniach 29.07.2019r. - 09.08.2019 r. (dwa tygodnie) oraz na pełnienie dyżurów w tym okresie przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Knurowie.

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej uprzejmie informuje, iż w okresie wakacyjnym tj. od 04.07.2019 r. do 31.08.2019 r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pyskowicach będzie czynna w godzinach od 7.30 do 15.30.

W dniu 21.06.2019 r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pyskowicach będzie nieczynna.

W dniu 19.04.2019 r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pyskowicach będzie czynna do godziny 14.00.

W dniu 24.12.2018 r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pyskowicach będzie nieczynna.

Zawiadomienie

  rok  2019

Uprzejmie informujemy,

że obrady Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach
odbywać się będą w następujących terminach:

13.09.2019 r. godz. 12.30

27.09.2019 r. godz. 12.30

18.10.2019 r. godz. 12.30

08.11.2019 r. godz. 12.30

29.11.2019 r. godz. 12.30

13.12.2019 r. godz. 12.30

                   

Równocześnie informuję, że orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko referenta

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach ogłasza konkurs na stanowisko referenta.

Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. kard. S. Wyszyńskiego 37, 44-120 Pyskowice, tel. 32 233 32 23.

Określenie stanowiska urzędniczego:

Referent w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony

Termin rozpoczęcia pracy: 1.09.2018 r.

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach uprzejmie informuje, że Starostwo Powiatowe w Gliwicach wyraziło zgodę na przerwę w działaniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pyskowicach w okresie ferii letnich w dniach 23.07.2018r. - 03.08.2018 r. (dwa tygodnie) oraz na pełnienie dyżurów w tym okresie przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Knurowie.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko głównego księgowego

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego.

Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. kard. S. Wyszyńskiego 37, 44-120 Pyskowice, tel. 32 233 32 23.

Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny księgowy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach

Wymiar czasu pracy: 0,3 etatu

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony

Termin rozpoczęcia pracy: 1.09.2018 r.