Aktualności

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach uprzejmie informuje, że Starostwo Powiatowe w Gliwicach wyraziło zgodę na przerwę w działaniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pyskowicach w okresie ferii letnich w dniach 29.07.2019r. - 09.08.2019 r. (dwa tygodnie) oraz na pełnienie dyżurów w tym okresie przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Knurowie.

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej uprzejmie informuje, iż w okresie wakacyjnym tj. od 04.07.2019 r. do 31.08.2019 r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pyskowicach będzie czynna w godzinach od 7.30 do 15.30.

W dniu 21.06.2019 r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pyskowicach będzie nieczynna.

W dniu 19.04.2019 r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pyskowicach będzie czynna do godziny 14.00.

W dniu 24.12.2018 r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pyskowicach będzie nieczynna.

Zawiadomienie

rok szkolny 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że obrady Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach
odbywać się będą w następujących terminach:

13.09.2019 r. godz. 12.30

27.09.2019 r. godz. 12.30

18.10.2019 r. godz. 12.30

08.11.2019 r. godz. 12.30

29.11.2019 r. godz. 12.30

13.12.2019 r. godz. 12.30

10.01.2020 r. godz. 12.30

07.02.2020 r. godz. 12.30

06.03.2020 r. godz. 12.30

27.03.2020 r. godz. 12.30

17.04.2020 r. godz. 12.30

08.05.2020 r. godz. 12.30

29.05.2020 r. godz. 12.30

19.06.2020 r. godz. 12.30

10.07.2020 r. godz. 12.30

Równocześnie informujemy, że orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko referenta

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach ogłasza konkurs na stanowisko referenta.

Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. kard. S. Wyszyńskiego 37, 44-120 Pyskowice, tel. 32 233 32 23.

Określenie stanowiska urzędniczego:

Referent w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony

Termin rozpoczęcia pracy: 1.09.2018 r.

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach uprzejmie informuje, że Starostwo Powiatowe w Gliwicach wyraziło zgodę na przerwę w działaniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pyskowicach w okresie ferii letnich w dniach 23.07.2018r. - 03.08.2018 r. (dwa tygodnie) oraz na pełnienie dyżurów w tym okresie przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Knurowie.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko głównego księgowego

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego.

Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. kard. S. Wyszyńskiego 37, 44-120 Pyskowice, tel. 32 233 32 23.

Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny księgowy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach

Wymiar czasu pracy: 0,3 etatu

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony

Termin rozpoczęcia pracy: 1.09.2018 r.