Aktualności

Zawiadomienie
Rok szkolny 2017/2018

Uprzejmie informujemy,

że obrady Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach
odbywać się będą w następujących terminach:

 

08.09.2017 r.                 godz.  9.00

29.09.2017 r.                 godz.  9.00

20.10.2017 r.                 godz.  9.00

10.11.2017 r.                 godz.  9.00

01.12.2017 r.                 godz.  9.00

15.12.2017 r.                 godz. 9.00

12.01.2018 r.                 godz. 9.00

09.02.2018 r.                 godz. 9.00

09.03.2018 r.                 godz. 9.00

06.04.2018 r.                 godz. 9.00

27.04.2018 r.                 godz. 9.00

18.05.2018 r.                 godz. 9.00

 08.06.2018 r.                 godz. 9.00

 29.06.2018 r.                 godz. 9.00

13.07.2018 r.                 godz. 9.00

 24.08.2018 r.                 godz. 9.00

 

Równocześnie informuję, że orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach uprzejmie informuje, że Starostwo Powiatowe w Gliwicach wyraziło zgodę na przerwę w działaniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pyskowicach w okresie ferii letnich w dniach 24.07.2017r. - 4.08.2017 r. (dwa tygodnie) oraz na pełnienie dyżurów w tym okresie przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Knurowie.

Zawiadomienie

Rok szkolny 2016/2017

 

Uprzejmie informujemy,

że obrady Zespołu Orzekającego Poradni

Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach

odbywać się będą w następujących terminach:

 

09.09.2016 r.                      godz. 9.00

30.09.2016 r.                      godz. 9.00

28.10.2016 r.                      godz. 9.00

25.11.2016 r.                      godz. 9.00

16.12.2016 r.                      godz. 9.00

13.01.2017 r.                      godz. 9.00

10.02.2017 r.                      godz. 9.00

10.03.2017 r.                      godz. 9.00

07.04.2017 r.                      godz. 9.00

28.04.2017 r.                      godz. 9.00

19.05.2017 r.                      godz. 9.00

09.06.2017 r.                      godz. 9.00

30.06.2017 r.                      godz. 9.00

14.07.2017 r.                      godz. 9.00

25.08.2017 r.                      godz. 9.00

 

Jednocześnie zawiadamiamy osoby zainteresowane

o możliwości udziału w posiedzeniach

Zespołów Orzekających