Zawiadomienie

Rok szkolny 2016/2017

 

Uprzejmie informujemy,

że obrady Zespołu Orzekającego Poradni

Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach

odbywać się będą w następujących terminach:

 

09.09.2016 r.                      godz. 9.00

30.09.2016 r.                      godz. 9.00

28.10.2016 r.                      godz. 9.00

25.11.2016 r.                      godz. 9.00

16.12.2016 r.                      godz. 9.00

13.01.2017 r.                      godz. 9.00

10.02.2017 r.                      godz. 9.00

10.03.2017 r.                      godz. 9.00

07.04.2017 r.                      godz. 9.00

28.04.2017 r.                      godz. 9.00

19.05.2017 r.                      godz. 9.00

09.06.2017 r.                      godz. 9.00

30.06.2017 r.                      godz. 9.00

14.07.2017 r.                      godz. 9.00

25.08.2017 r.                      godz. 9.00

 

Jednocześnie zawiadamiamy osoby zainteresowane

o możliwości udziału w posiedzeniach

Zespołów Orzekających