Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach uprzejmie informuje, że Starostwo Powiatowe w Gliwicach wyraziło zgodę na przerwę w działaniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pyskowicach w okresie ferii letnich w dniach 23.07.2018r. - 03.08.2018 r. (dwa tygodnie) oraz na pełnienie dyżurów w tym okresie przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Knurowie.