Zawiadomienie

  rok  2019

Uprzejmie informujemy,

że obrady Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach
odbywać się będą w następujących terminach:

13.09.2019 r. godz. 12.30

27.09.2019 r. godz. 12.30

18.10.2019 r. godz. 12.30

08.11.2019 r. godz. 12.30

29.11.2019 r. godz. 12.30

13.12.2019 r. godz. 12.30

                   

Równocześnie informuję, że orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.