Zawiadomienie

rok szkolny 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że obrady Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach
odbywać się będą w następujących terminach:

13.09.2019 r. godz. 12.30

27.09.2019 r. godz. 12.30

18.10.2019 r. godz. 12.30

08.11.2019 r. godz. 12.30

29.11.2019 r. godz. 12.30

13.12.2019 r. godz. 12.30

10.01.2020 r. godz. 12.30

07.02.2020 r. godz. 12.30

06.03.2020 r. godz. 12.30

27.03.2020 r. godz. 12.30

17.04.2020 r. godz. 12.30

08.05.2020 r. godz. 12.30

29.05.2020 r. godz. 12.30

19.06.2020 r. godz. 12.30

10.07.2020 r. godz. 12.30

Równocześnie informujemy, że orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.