1. Wizyty są umawiane wyłącznie telefoniczne przez sekretariat.

  2. Podczas rozmowy telefonicznej zadaje się pytania o stan zdrowia petentów:

- czy dziecko i rodzic są zdrowi,

- czy dziecko ma gorączkę lub stan podgorączkowy,

- czy rodzic ma gorączkę lub stan podgorączkowy,

- czy dziecko kaszle lub ma trudności z oddychaniem,

- czy rodzic kaszle lub ma trudności z oddychaniem,

- czy nie jesteście Państwo objęci kwarantanną lub inne osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym nie są nią objęte,

- czy w ciągu ostatnich 14 dni mieliście kontakt z osobą powracającą z zagranicy lub podejrzaną o zachorowanie,

- czy wyrażacie Państwo zgodę na badanie w Poradni w sytuacji panującej epidemii.

3. Instruuje się rodziców jak należy przygotować się do wizyty w Poradni:

- podczas wizyty z dzieckiem powinien być obecny tylko jeden rodzic,

- w trakcie wizyty należy zachowywać dystans społeczny wynoszący minimum 2m,

- dziecko i rodzic powinni być w maseczkach,

- przed wejściem do Poradni należy przemyć ręce płynem dezynfekującym który będzie przygotowany,

- należy przyjść punktualnie na dokładnie umówioną godzinę,

- w poczekalni należy usiąść w wyznaczonych miejscach,

- w poczekalni może być mierzona Państwu temperatura,

- przed badaniem zostaną ponownie zadane pytania o stan zdrowia rodzica i dziecka w formie pisemnej.