Zawiadomienie

rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie informujemy,

że obrady Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach
odbywać się będą w następujących terminach:

 

11.09.2020 r.                  godz.  12.30

25.09.2020 r.                  godz.  12.30

16.10.2020 r.                  godz.  12.30

06.11.2020 r.                  godz.  12.30

27.11.2020 r.                  godz.  12.30

11.12.2020 r.                  godz.  12.30

08.01.2021 r.                  godz.  12.30

29.01.2021 r.                  godz.  12.30

19.02.2021 r.                  godz.  12.30

12.03.2021 r.                  godz.  12.30

09.04.2021 r.                  godz.  12.30

30.04.2021 r.                  godz.  12.30

21.05.2021 r.                  godz.  12.30

11.06.2021 r.                  godz.  12.30

25.06.2021 r.                  godz.  12.30

09.07.2021 r.                  godz.  12.30

16.07.2021 r.                  godz.  12.30

27.08.2021 r.                  godz.  12.30

 

Równocześnie informuję, że orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.