Artykuły

W styczniu 2016 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna gościła doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy - panią Julię Sztyk. Zaproszeni na spotkanie doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele przedmiotów zawodowych i podstaw przedsiębiorczości oraz bibliotekarze szkolni zapoznali się ze strukturą i zadaniami urzędu a także trendami edukacyjno-zawodowymi rynku pracy. Największe zainteresowanie wzbudziła oferta bonów: szkoleniowych, stażowych, zatrudnieniowych, bonów na zasiedlenie oraz możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji dla różnych grup wiekowych. Propozycje te to odpowiedź na sytuację rynku pracy , który stwarza konieczność podjęcia efektywnych działań na rzecz aktywizacji zawodowej szczególnie młodzieży do 25 roku życia oraz osób po 50 roku życia.

Rozpoczęcie nauki szkolnej jest ważnym momentem dla całej rodziny, a przede wszystkim dla dziecka. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma jego działalności. Dotąd była to zabawa a teraz będzie to nauka. Osiągnięcia w szkole będą podstawowym kryterium oceny dziecka. Aby dziecko mogło sprostać tym wymaganiom, musi osiągnąć odpowiedni stopień rozwoju umysłowego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego, czyli musi osiągnąć gotowość szkolną.

Klasa szkolna to miejsce, w którym spotykają się dzieci w podobnym wieku, ale z różnymi możliwościami i predyspozycjami do uczenia się. Niektóre z nich radzą sobie z wymaganiami szkolnymi doskonale i nie wymagają pomocy w nauce, czy odrabianiu lekcji. Inne radzą sobie do pewnego stopnia, ale potrzebują pomocy kogoś starszego.