Klasa szkolna to miejsce, w którym spotykają się dzieci w podobnym wieku, ale z różnymi możliwościami i predyspozycjami do uczenia się. Niektóre z nich radzą sobie z wymaganiami szkolnymi doskonale i nie wymagają pomocy w nauce, czy odrabianiu lekcji. Inne radzą sobie do pewnego stopnia, ale potrzebują pomocy kogoś starszego.

Jest też grupa dzieci, wcale niemała, które mają różnego rodzaju trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych, takich jak: czytanie, pisanie, liczenie. Wczesne zdiagnozowanie przyczyn trudności oraz wdrożenie form pomocy specjalistycznej, może pomóc dziecku w przezwyciężeniu, a co najmniej w ograniczeniu niepowodzeń szkolnych.

Niektórym uczniom proponuje się przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy w poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Warto wiedzieć, że na te badania nie jest potrzebne skierowanie. Zgłosić dziecko mogą rodzice, którzy niepokoją się trudnościami dziecka i potrzebują pomocy, ukierunkowania lub porady, jak dziecku pomóc. Udział w badaniach jest dobrowolny i bezpłatny, a ich wyniki są objęte tajemnicą. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą otrzymać pisemną opinię i zgodnie ze swoją wolą oddać ją w szkole lub jej treść zachować dla siebie.

Każdego roku w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach pracujemy z setkami dzieci. Te, które spotykają się z nami nie po raz pierwszy - wiedzą już, jak to jest, wiedzą, że nie ma się czego obawiać. Trudniej jest z pewnością dzieciom (a i rodzicom), którzy „debiutują” w roli naszych klientów.

Perspektywa poddania się „badaniom” może wywoływać u dziecka niepotrzebny stres i niepokój. Zarówno dzieci, jak i dorośli mogą obawiać się tego, co nieznane, a wyobraźnia może ten lęk potęgować.

Zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i przekazanie ich dziecku, pomoże zminimalizować stres, pozwoli poczuć się bezpieczniej. Bez lęku dziecko może bardziej skutecznie pracować i lepiej zaprezentować swoje możliwości.

 

Co dziecko powinno wiedzieć przed pierwszą wizytą w poradni?

 1. Jaki jest powód wizyty i co oznacza jej nazwa.
  Można powiedzieć:
  „Nie lubisz chodzić do szkoły, a ja chcę wiedzieć dlaczego?”.
  „Tak dużo się uczysz, a nadal słabo jest z ...(czytaniem, liczeniem). Chcę zrozumieć co się dzieje, by jak najlepiej Ci pomóc. Spotkanie z psychologiem i pedagogiem ułatwi nam rozwiązanie tego problemu”.
 2. W poradni pracują psychologowie, pedagodzy i logopedzi, nie ma lekarzy w białych fartuchach (nie będzie zastrzyków :).
 3. Jednorazowa wizyta w poradni trwa ok. 2-3 godziny, to długo, ale będziesz robił ciągle coś innego, ciekawego.
 4. Jeśli dziecko nosi okulary powinno koniecznie zabrać je na badanie.
 5. Jeśli dziecko jest przeziębione, zakatarzone, czy gorączkuje lepiej odwołać wizytę i umówić się na inny termin.
 6. Dziecko pracuje długo i intensywnie - powinno przed wizytą zjeść śniadanie.
 7. Zwykle pierwsza wizyta rozpoczyna się rozmową z rodzicem, który przyszedł z dzieckiem.
  Obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest istotna z dwóch powodów:
  - po pierwsze musimy każdorazowo uzyskać zgodę na badania,
  - po drugie potrzebujemy istotnych informacji na temat dotychczasowego rozwoju dziecka.
 8. Po sporządzeniu wywiadu dziecko samodzielnie pracuje z pedagogiem i psychologiem.
 9. Po zakończeniu spotkania z dzieckiem omawiamy z rodzicem wyniki badań psychologiczno – pedagogicznych, proponujemy formy pomocy udzielanej dziecku przez: rodzica, szkołę lub poradnię.
 10. W wielu przypadkach dziecko może skorzystać z pomocy terapeutycznej w poradni.

 

                                                                                                                    mgr Anna Bujarska

                                                                                                                    psycholog