Rozpoczęcie nauki szkolnej jest ważnym momentem dla całej rodziny, a przede wszystkim dla dziecka. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma jego działalności. Dotąd była to zabawa a teraz będzie to nauka. Osiągnięcia w szkole będą podstawowym kryterium oceny dziecka. Aby dziecko mogło sprostać tym wymaganiom, musi osiągnąć odpowiedni stopień rozwoju umysłowego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego, czyli musi osiągnąć gotowość szkolną.

Dojrzałość umysłowa dziecka przejawia się przede wszystkim zainteresowaniem dziecka nauką czytania, pisania, liczenia, zaciekawieniem zjawiskami zachodzącymi w najbliższym otoczeniu. Dziecko takie potrafi skupić uwagę przez dłuższy czas na tej samej czynności, potrafi z uwagą śledzić treść opowiadanej czy czytanej bajki. Jego mowa jest poprawna pod względem artykulacyjnym a zasób słownictwa jest tak duży, że potrafi porozumiewać się z innymi. Rozumie przekazywane wiadomości, polecenia i instrukcje oraz treści bajek. Doprowadza rozpoczętą pracę do końca. Rysowane przez niego rysunki są bogate w treści, kolory, zawierają dużo szczegółów, rysowane przedmioty mają odpowiednie proporcje, są prawidłowo rozmieszczone na kartce. Dojrzałe umysłowo dziecko ma również prawidłowo rozwiniętą percepcję wzrokową czyli zdolność do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych, koordynację wzrokowo-ruchową, która charakteryzuje się tym, że dziecko powinno mieć zharmonizowaną pracę ruchów gałek ocznych z ruchem całego ciała oraz percepcję słuchową czyli zdolność do odbioru dźwięków, ich rozpoznawania i różnicowania.

Dojrzałość społeczna dziecka przejawia się tym, że prawidłowo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Potrafi współżyć w zespole przestrzegając panujących reguł, zasad i umów. Rozumie proste sytuacje społeczne, wie co jest dobre a co złe, jak należy się zachować w różnych sytuacjach. Potrafi wykonać czynności samoobsługowe.

Dojrzałość fizyczna natomiast, to ogólna sprawność organizmu i zdrowie dziecka. Dziecko musi być gotowe do kilkugodzinnego siedzenia w ławce i noszenia tornistra, który bywa ciężki. Jego ręce muszą być gotowe do rysowania, pisania, wycinania, konstruowania, wykonywania różnych prac plastyczno-technicznych. Dziecko prawidłowo rozwinięte fizycznie potrafi stać i skakać na jednej nodze, przeskakiwać przez przeszkody, sprawnie biegać, rzucać i łapać piłkę. Jego ruchy powinny być harmonijne i skoordynowane.

Mówiąc o gotowości szkolnej, nie można zapomnieć o bardzo ważnej dojrzałości emocjonalnej, czyli odpowiedniej do wieku dziecka zdolności do przeżywania świata uczuć. Dojrzałe emocjonalnie dziecko potrafi panować nad swoimi emocjami i je kontrolować. Odczuwa więź ze swoją grupą, klasą i panią. Przeżywa różne radości i smutki, oraz zachowuje się adekwatnie do sytuacji.

Należy pamiętać, że o gotowości szkolnej nie decyduje wiek 7 lat, jest on tylko umowną granicą między poszczególnymi okresami rozwojowymi. W grupie dzieci 6 i 7 letnich mogą występować znaczne różnice indywidualne. Aby upewnić się, czy dziecko poradzi sobie w szkole, można skorzystać z porady psychologa, pedagoga i logopedy w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pomogą oni określić stopień gotowości szkolnej dziecka i rozwiać wszelkie wątpliwości związane z rozpoczęciem nauki w szkole.

                                                                                                                    mgr Iwona Polek

                                                                                                                    pedagog

 

„Ludzie są podobni do jabłoni. Są papierówki, których owoce szybko dojrzewają i jabłonie, które rodzą jabłka zimowe. Te drugie też są smaczne, ale trzeba na nie troszeczkę poczekać !”
                                                                                            ~ E. Gruszczyk-Kolczyńska