W styczniu 2016 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna gościła doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy - panią Julię Sztyk. Zaproszeni na spotkanie doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele przedmiotów zawodowych i podstaw przedsiębiorczości oraz bibliotekarze szkolni zapoznali się ze strukturą i zadaniami urzędu a także trendami edukacyjno-zawodowymi rynku pracy. Największe zainteresowanie wzbudziła oferta bonów: szkoleniowych, stażowych, zatrudnieniowych, bonów na zasiedlenie oraz możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji dla różnych grup wiekowych. Propozycje te to odpowiedź na sytuację rynku pracy , który stwarza konieczność podjęcia efektywnych działań na rzecz aktywizacji zawodowej szczególnie młodzieży do 25 roku życia oraz osób po 50 roku życia.

 Pani Julia Sztyk zaprezentowała również statystyki rynku pracy oraz ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Optymistycznym akcentem wystąpienia było zakwalifikowanie Gliwic i powiatu gliwickiego do obszarów o stosunkowo niskim bezrobociu, gdzie propozycje zatrudnienia szczególnie w branży produkcyjnej są systematycznie uzupełniane. W rankingu najbardziej deficytowych ofert znalazły się zawody z branży informatycznej, w tym. m.in. projektanci aplikacji sieciowych i multimediów, specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych, administratorzy systemów komputerowych, programiści aplikacji, graficy, web developerzy, a także pracownicy personelu zajmujący się sprzątaniem, sortowaniem odpadów, ankieterzy, pracownicy wykonujący dorywcze prace proste, demonstratorzy wyrobów, tynkarze, murarze, elektrycy, specjaliści do spraw sprzedaży.

Obowiązującym od lat i utrzymującym się przez najbliższe lata trendem rynku pracy jest więc przede wszystkim branża informatyczna. Mówi się, że zawodem przyszłości może być każdy zawód, pod warunkiem, że będzie związany z informatyką. Pamiętać jednak należy, iż jest to obszar zatrudnienia również dla handlowców, finansistów a nawet tzw. humanistów np. socjologów (eksperci ds. kryzysów w social media), dziennikarzy czy kreatywnych artystów agencji interaktywnej. Takie wykształcenie stwarza warunki do przygotowywania , np. profesjonalnych kampanii, jest też dobrym punktem wyjścia dla specjalistów , którzy potrafią pisać ciekawe teksty marketingowe albo porywają charyzmą pisania, internetowego odbiorcę. Kolejnym silnym nurtem dominującym na rynku pracy jest obszar analizy danych, ich przetwarzania, przechowywania i prezentacji w sposób zrozumiały dla człowieka – zadanie dla specjalisty od przetwarzania i analizy danych. Lokalne i globalne prognozy sugerują także nieznaczny wzrost w branży budowlanej, sektorze biznesu i usług publicznych, ochronie zdrowia, pomocy społecznej, cateringu i hotelarstwie, a także dystrybucji . Wysoką pozycję zajmuje również sektor transportu i komunikacji. Ogólna tendencja zarówno lokalna jak i globalna zakłada wzrost zapotrzebowania na inżynierów, specjalistów z zakresu nauk ścisłych oraz ochrony zdrowia, a także w tych samych dziedzinach w kategorii techników (średni personel). Największy spadek przewiduje się w kategoriach zawodowych, takich jak pracownicy sektora rolnictwa, górnictwa i rybołówstwa.

Pamiętać jednak zawsze należy, iż o sukcesie zawodowym decydują głównie pożądane umiejętności w tym głównie komunikacyjne oraz informatyczne. Na wszystkich stanowiskach wymagane są umiejętności tzw. horyzontalne, takie jak komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia oraz zarządzania czasem.

 

Podsumowując, zmiany w sferze społeczno-gospodarczej powodują, że szczegółowe przewidywanie długookresowych tendencji na rynku pracy ma charakter orientacyjny i tymczasowy . Niepewność, chwiejność, zmienność i brak stabilizacji w zakresie trendów edukacyjnych i zawodowych sprawia , że indywidualna opieka doradcy zawodowego jest niezastąpiona w dokonywaniu indywidualnych wyborów i planowaniu przyszłości. Zachęcamy więc do udziału w spotkaniach z zakresu orientacji zawodowej. Czy warto?.... najlepszym przykładem okazał się poradniany gość, pani Julia Sztyk – doradca zawodowy PUP w Gliwicach. Kilkanaście lat temu w ten sposób zaplanowano (w PPP w Pyskowicach) karierę zawodową naszego gościa, jak twierdzi - bardzo trafnie i satysfakcjonująco.

W ofercie specjalnej - indywidualny program wsparcia dla każdego ucznia (doradca zawodowy PPP poprowadzi każdego począwszy od szkoły ponadgimnazjalnej poprzez zdobycie zawodu po kontakty z pracodawcami .... edukacja, zawód, praca zawsze pod kontrolą).

 

                                                                                                           mgr Iwona Zając

                                                                                                           pedagog, doradca zawodowy