Tamara OrłowskaTamara Orłowska - dyrektor PPP, pedagog, oligofrenopedagog

 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr pedagogiki opiekuńczo wychowawczej
 • absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna, Pedagogika specjalna z oligofrenopedagogiką
 • kurs specjalistyczny: Diagnoza i terapia dysleksji
 • kurs specjalistyczny: Terapia EEG - Biofeedback
 • kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą

Aktualnie w poradni zajmuje się:

 • zarządzaniem placówką
 • diagnozą trudności szkolnych
 • diagnozą dysleksji, dyskalkulii
 • diagnozą dzieci autystycznych
 • terapią Biofeedback

 

Anna BujarskaAnna Bujarska - psycholog, surdopedagog, tyflopedagog, psychoterapeuta

 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr psychologii
 • absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • kurs kwalifikacyjny: Surdopedagogika, Tyflopedagogika
 • kurs kwalifikacyjny: Terapia pedagogiczna
 • Całościowy czteroletni kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • kurs specjalistyczny: Diagnoza i terapia dysleksji

Aktualnie w poradni zajmuje się:

 • diagnozą trudności szkolnych
 • diagnozą dysleksji, dyskalkulii
 • diagnozą psychologiczną dzieci słabosłyszących i słabowidzących
 • terapią dzieci i młodzieży

 

Iwona ZającIwona Zając - pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr pedagogiki opiekuńczo wychowawczej
 • absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe
 • studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika
 • Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii
 • kurs specjalistyczny: Diagnoza i terapia dysleksji
 • kurs specjalistyczny: Terapia EEG - Biofeedback

Aktualnie w poradni zajmuje się:

 • doradztwem zawodowym
 • diagnozą trudności szkolnych
 • diagnozą dysleksji, dyskalkulii
 • terapią EEG - Biofeedback

 

Iwona PolekIwona Polek - pedagog, surdopedagog, tyflopedagog

 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr pedagogiki opiekuńczo wychowawczej
 • absolwentka Uniwersytetu Opolskiego
 • kurs kwalifikacyjny: Surdopedagogika, Tyflopedagogika

Aktualnie w poradni zajmuje się:

 • diagnozą trudności szkolnych
 • diagnozą dysleksji, dyskalkulii
 • diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych
 • diagnozą pedagogiczną dzieci słabosłyszących i słabowidzących
 • prowadzi zajecia warsztatowe kształtujące prawidłowe postawy rodzicielskie ("Szkołę dla rodziców")

 

Wirginia FułatWirginia Fułat - psycholog

 • nauczyciel kontraktowy
 • mgr psychologii
 • absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika
 • kurs kwalifikacyjny – Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci autystycznych

Aktualnie w poradni zajmuje się:

 • diagnozą trudności szkolnych
 • diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych
 • diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu
 • diagnozą dzieci do wczesnego wspomagania rozwoju
 • wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • prowadzi zajecia warsztatowe kształtujące prawidłowe postawy rodzicielskie ("Szkołę dla rodziców")

 

Katarzyna WładykaKatarzyna Władyka - pedagog, logopeda, surdologopeda, neurologopeda

 • nauczyciel kontraktowy
 • mgr terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną
 • absolwentka Uniwersytetu Opolskiego
 • studia podyplomowe: Logopedia, Neurologopedia i Surdologopedia
 • w trakcie III modułowego kursu terapii behawioralnej w teorii i praktyce

Aktualnie w poradni zajmuje się:

 • diagnozą trudności szkolnych
 • diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych
 • diagnozą pedagogiczną dzieci słabosłyszących
 • terapią logopedyczną
 • wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci

 

Agnieszka Schüler - psychologAgnieszka Schuler

 • nauczyciel kontraktowy
 • mgr psychologii
 • absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Aktualnie w poradni zajmuje się:

 • diagnozą trudności szkolnych

 

 

 

Ewelina Kulak- referent

Justyna Bem- główna księgowa