21 października 2018r. w auli Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej odbyły się uroczyste obchody 50-lecia istnienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach. Była to doskonała okazja do wspomnień, podsumowań i podniosłych przemówień, a wszystko to w bardzo miłej atmosferze z dodatkiem dobrego humoru.

Program uroczystości obejmował między innymi prezentację multimedialną na temat historii i współczesnej działalności poradni, zwracając szczególną uwagę na poszerzający się z biegiem lat zakres działań placówki oraz pojawiające się nowe wyzwania. Oprawę wokalną zapewniła pani Barbara Ciupek neurologopeda poradni nastrojowym wykonaniem „Ocalić od zapomnienia” oraz „Czas nas uczy pogody”. Punktem kulminacyjny jubileuszu był natomiast gorąco przyjęty wykład dr hab. Katarzyny Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS - Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Katowicach. Pani profesor jest psychologiem społecznym. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki relacji międzyludzkich, sposobów udzielania pomocy i wsparcia oraz uwarunkowań funkcjonowania w bliskich związkach zmieniających się wraz z upływem czasu. Wystąpienie pani profesor na temat „Reżyserowania dramatu własnego życia” poruszyło umysły i serca odbiorców niezależnie od wieku i wykonywanej profesji, na zawsze zapisując się w pamięć zebranych.

Nie zabrakło również wielu ciepłych słów, podziękowań i gratulacji ze strony zaproszonych gości, w tym przedstawicieli Powiatu Gliwickiego - Jacka Zarzyckiego z Zarządu Powiatu Gliwickiego oraz skarbnik Marii Owczarzak-Siejko. Obecnością zaszczycili nas, między innymi: przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyskowicach Jolanta Drozd, zastępca burmistrza Pyskowic Adam Wójcik, radna Rady Powiatu Gliwickiego a zarazem dyrektor Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach Anna Smyl, dyrektor Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach Jacek Tarkota oraz dyrektorzy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej z Rudzińca i Wielowsi. W uroczystości nie mogło również zabraknąć dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Gliwickiego, szkół i przedszkoli z terenu działania poradni oraz pedagogów i psychologów szkolnych.

Nasza poradnia mieści się w pięknym budynku z czerwonej cegły w stylu gotycko-romańskim oddanym na potrzeby szkoły do użytku w 1861r., otoczonym drzewostanem zaliczanym do pomników przyrody na terenie miasta Pyskowice. I choć trudno uwierzyć w upływ czasu to istniejemy w środowisku już od pół wieku.

Swoją działalność rozpoczęliśmy we wrześniu 1968r. jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa dla powiatu gliwickiego z siedzibą w Pyskowicach, realizując zadania z zakresu poradnictwa wychowawczego oraz orientacji szkolnej i zawodowej. W 1974 roku nasze zadania rozszerzyły się o opiniowanie w sprawie kwalifikacji do szkoły specjalnej. Z chwilą rozwiązania powiatów staliśmy się poradnią terenową obejmującą gminy: Toszek, Wielowieś, Sośnicowice, Rudziniec, Zbrosławice i Pyskowice. Kolejna przełomowa data to 1 września 1993 roku, kiedy to przekształciliśmy się w Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Od 2008 r. już jako placówka specjalistyczna mogliśmy orzekać o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem.

Na przestrzeni tych 50 lat poradnią zarządzały wyjątkowe kobiety: Wiesława Hess w latach 1968-1981, Wanda Doskocz w latach 1981-1988, Ewa Szymik w latach 1988-1991, Danuta Kierycz w latach 1991-1994, Brygida Stolz w latach 1994-2014, zaś od 2014 r. funkcję tę pełni Tamara Orłowska.

Obecnie organem prowadzącym poradni jest Powiat Gliwicki. Swoją działalnością obejmujemy miasto Pyskowice, miasto i gminę Toszek, gminę Rudziniec i gminę Wielowieś. Naszym głównym celem jest udzielanie szeroko pojętej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom. Zapewniamy między innymi specjalistyczną diagnozę oraz terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Wydajemy opinie i orzeczenia dla potrzeb placówek oświatowych. Nasza oferta obejmuje również doradztwo zawodowe, terapię EEG-Biofeedback, zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju, czy też rozwijanie funkcji poznawczych metodą INSTRUMENTAL ENRICHMENT. Prowadzimy konsultacje indywidualne oraz „Szkołę dla Rodziców” pragnących podnosić swoje kompetencje wychowawcze. Wspieramy nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz szkolimy specjalistów. Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje i poszerzamy zakres działań poradni, zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego środowiska.

Cieszy nas ogromnie zaufanie jakim darzą nas nasi odbiorcy. Liczymy na kolejne 50 lat owocnej współpracy!