TOrowska   TAMARA ORŁOWSKA   

Dyrektor PPP w Pyskowicach

mgr pedagogiki (Uniwersytet Śląski), oligofrenopedagog

specjalista ds. mediacji (Studium Mediacji w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii)

specjalista terapii pedagogicznej oraz terapii EEG – Biofeedback

specjalista w zakresie treningu umiejętności społecznych (TUS)

Aktualnie w Poradni zajmuje się:

zarządzaniem placówką,

diagnozą trudności szkolnych,

diagnozą dysleksji, dyskalkulii,

diagnozą dzieci autystycznych

Zainteresowania: kontakty towarzyskie, podróże i joga


ANNA BUJARSKAABujarska

mgr psychologii (Uniwersytet Śląski)

psychoterapeuta

(całościowy czteroletni kurs psychoterapii atestowany przez

Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) 

surdopedagog, tyflopedagog

specjalista w zakresie prowadzenia terapii funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment® Reuvena Feuersteina 

specjalista treningu umiejętności społecznych (TUS)

Aktualnie w Poradni zajmuje się:

diagnozą trudności szkolnych

diagnozą dysleksji, dyskalkulii

diagnozą psychologiczną dzieci słabosłyszących i słabowidzących

terapią dzieci i młodzieży

terapią funkcji poznawczych

Zainteresowania: literatura, koty, podróże


IWONA ZAJĄC IZajc

mgr pedagogiki

doradca zawodowy (Uniwersytet Śląski)

oligofrenopedagog

terapeuta dzieci i młodzieży (Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii)

specjalista I i II stopnia terapii EEG biofeedback

specjalista w zakresie treningu umiejętności społecznych (TUS)

Aktualnie w Poradni zajmuje się:

doradztwem zawodowym

diagnozą trudności szkolnych

diagnozą dysleksji, dyskalkulii

terapią EEG – Biofeedback

treningiem umiejętności społecznych

Zainteresowania: rower, narty, salsation, sztuki plastyczne


 WIRGINIA FUŁAT WFuat

mgr psychologii (Uniwersytet Śląski)

oligofrenopedagog

terapeuta (Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii)

specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dzieci autystycznych 

 Aktualnie w Poradni zajmuje się:

diagnozą trudności szkolnych

diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych

diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu

wczesnym wspomaganiem rozwoju

prowadzeniem zajęć warsztatowych kształtujących prawidłowe postawy rodzicielskie ("Szkoła dla Rodziców")

 Zainteresowania: pielęgnowanie ogrodu, górskie wędrówki


AGNIESZKA SCHÜLER  ASchuler

mgr psychologii

logopeda (Uniwersytet Śląski)

terapeuta EEG-Biofeedback

specjalista w zakresie treningu umiejętności społecznych (TUS)

Aktualnie w Poradni zajmuje się:

diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie trudności szkolnych, rozwojowych i adaptacyjnych

prowadzi indywidualne konsultacje i porady wychowawcze dla rodziców

prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach

diagnozą i terapią logopedyczną oraz terapią EEG-Biofeedback 

Zainteresowania: pielęgnowanie ogrodu, czytanie książek


KATARZYNA WŁADYKA KWadyka

mgr terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną (Uniwersytet Opolski)

logopeda, surdologopeda, neurologopeda

w trakcie III modułowego kursu terapii behawioralnej w teorii i praktyce

 Aktualnie w Poradni zajmuje się:

diagnozą trudności szkolnych

diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych

diagnozą pedagogiczną dzieci słabosłyszących

terapią logopedyczną

Zainteresowania: twórczość artystyczna, podróże


 BARBARA CIUPEK BCiupek

mgr pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej

logopeda, neurologopeda

pedagog

terapeuta Integracji Sensorycznej

specjalista w zakresie treningu umiejętności społecznych (TUS)

Aktualnie w Poradni zajmuje się:

diagnozą trudności szkolnych

diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych i młodszych

diagnozą i terapią logopedyczną

wczesnym wspomaganiem rozwoju

Zainteresowania: wycieczki rowerowe, książki, szycie zabawek i ubrań


EWELINA KULAK  referent

JUSTYNA BEM  główna księgowa