Barbara Ciupek

mgr pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej

  • logopeda, neurologopeda
  • pedagog
  • terapeuta Integracji Sensorycznej

Aktualnie w Poradni zajmuje się:

  • diagnozą trudności szkolnych
  • diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych i młodszych
  • diagnozą i terapią logopedyczną
  • wczesnym wspomaganiem rozwoju

Zainteresowania: wycieczki rowerowe, książki, szycie zabawek i ubrań