Barbara Ciupek

Barbara Ciupek

mgr pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej
logopeda, neurologopeda

  • pedagog
  • terapeuta Integracji Sensorycznej
  • specjalista w zakresie treningu umiejętności społecznych (TUS)

Aktualnie w Poradni zajmuje się:

  • diagnozą trudności szkolnych
  • diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych i młodszych
  • diagnozą i terapią logopedyczną
  • wczesnym wspomaganiem rozwoju

Zainteresowania: wycieczki rowerowe, książki, szycie zabawek i ubrań