Katarzyna Władyka

Katarzyna Władyka

mgr terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną (Uniwersytet Opolski)
logopeda, surdologopeda, neurologopeda, tyflopedagog

  • w trakcie III modułowego kursu terapii behawioralnej w teorii i praktyce

Aktualnie w Poradni zajmuje się:

  • diagnozą trudności szkolnych
  • diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych
  • diagnozą pedagogiczną dzieci słabosłyszących
  • diagnozą pedagogiczną dzieci słabowidzących
  • terapią logopedyczną

Zainteresowania: twórczość artystyczna, podróże