Tamara Orłowska

Tamara Orłowska

Dyrektor PPP w Pyskowicach
mgr pedagogiki (Uniwersytet Śląski), oligofrenopedagog

  • specjalista ds. mediacji (Studium Mediacji w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii)
  • specjalista terapii pedagogicznej oraz terapii EEG – Biofeedback
  • specjalista w zakresie treningu umiejętności społecznych (TUS)

Aktualnie w Poradni zajmuje się:

  • zarządzaniem placówką,
  • diagnozą trudności szkolnych,
  • diagnozą dysleksji, dyskalkulii,
  • diagnozą dzieci autystycznych

Zainteresowania: kontakty towarzyskie, podróże i joga