Wirginia Fułat

Wirginia Fułat

mgr psychologii (Uniwersytet Śląski)
oligofrenopedagog

  • terapeuta (Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii)
  • specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dzieci autystycznych

Aktualnie w Poradni zajmuje się:

  • diagnozą trudności szkolnych
  • diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych
  • diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu
  • wczesnym wspomaganiem rozwoju
  • prowadzeniem zajęć warsztatowych kształtujących prawidłowe postawy rodzicielskie ("Szkoła dla Rodziców")

Zainteresowania: pielęgnowanie ogrodu, górskie wędrówki