Rejon działania

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pyskowicach obejmuje opieką dzieci w wieku 0-3 lat zamieszkujące na terenie miasta Pyskowice oraz gmin: Toszek, Wielowieś i Rudziniec oraz dzieci i młodzież uczęszczające do następujących placówe

GMINA PYSKOWICE:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 1
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pyskowicach, ul. Wojska Polskiego 23
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach, ul. Szkolna 2
 • Szkoła Podstawowa Nr 6, z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach, ul. Wyzwolenia 4
 • Zespół Szkół im. M. Konopnickiej; ul. Wyszyńskiego 37
 • Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, ul. Poniatowskiego 2
 • Przedszkole Nr 1 w Pyskowicach, ul. Oświęcimska 28
 • Przedszkole Nr 2 w Pyskowicach, ul. Wyzwolenia Boczna 2
 • Przedszkole Nr 3 z Oddziłami Integracyjnymi w Pyskowicach, ul. Wojska Polskiego 19
 • Przedszkole Nr 4 w Pyskowicach, ul. Dąbrowskiego 3
 • Przedszkole Nr 5 w Pyskowicach, ul. Szopena 9B

GMINA TOSZEK:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Toszku, ul. Dworcowa 27
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Toszku, ul. Wilkowicka 2
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Toszku, ul. Wilkowicka 2
 • Przedszkole Publiczne w Toszku, ul. Dworcowa 21
 • Szkoła Podstawowa w Kotulinie, ul. Gliwicka 13
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kotulinie ul. Gliwicka 13
 • Szkoła Podstawowa w Pniowie, ul. Szkolna 2
 • Szkoła Podstawowa w Paczynie, ul. Wiejska 80
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Paczynie ul. Wiejska 80
 • Przedszkole Publiczne w Słupsku; ul. Polna 2

GMINA WIELOWIEŚ:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świbiu, ul. Szkolna 2
 • Przedszkole Publiczne w Świbiu, ul. Główna 3
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielowsi, ul. Zamkowa 24, ul. Szkolna 12

GMINA RUDZINIEC:

 • Szkoła Podstawowa w Bycinie, ul. Szkolna 13
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bycinie, ul. Szkolna 13
 • Szkoła Podstawowa w Chechle, ul. Szkolna 1
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chechle; ul. Szkolna 1
 • Szkoła Podstawowa w Poniszowicach, ul. Gliwicka 32
 • Przedszkole w Poniszowicach; ul. Parkowa 11
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu, ul. Gliwicka 5
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu, ul. Gliwicka 7 Przedszkole Publiczne
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pławniowicach, ul. Gliwicka 107
 • Szkoła Podstawowa w Kleszczowie, ul. Szkolna 23
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kleszczowie, ul. Szkolna 23
 • Szkoła Podstawowa w Bojszowie, ul. Szkolna 23
 • Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rudnie, ul. Szkolna 9