O Sieci Współpracy Logopedów

W roku szkolnym 2022/2023 jednym z działań podejmowanym przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Pyskowicach była organizacja spotkań dla logopedów w ramach tzw. „Sieci Współpracy i Doskonalenia Zawodowego”.

Logopedia obejmuje swoim oddziaływaniem osoby od urodzenia do późnego wieku, a osób z trudnościami logopedycznymi z roku na rok przybywa. Do zadań logopedy należ m.in. wykrywanie i diagnozowanie nieprawidłowości w rozwoju mowy, a także profilaktyka powstawania wad wymowy czy pomoc w kształtowaniu językowego porozumiewania się u dzieci, które nie przyswoiły tej umiejętności w sposób naturalny. Zawód logopedy poprzez swoją interdyscyplinarność jest ogromnie wymagający, potrzebna jest wiedza między innymi z językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, anatomii, neurologii, foniatrii czy ortodoncji.  Ważne jest jeśli specjalista ma w swoim otoczeniu osoby kompetentne, wspierające i pomagające w trudnych diagnostycznie czy terapeutycznie sytuacjach. Okazją do rozmowy o trudach czy sukcesach w pracy są właśnie spotkania z innymi logopedami, które cyklicznie każdego roku odbywają się w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Sieć Współpracy Logopedów ma na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń zawodowych pomiędzy logopedami pracującymi w szkołach i przedszkolach z miasta Pyskowice oraz Gmin: Toszek, Rudziniec, Wielowieś, a także poszukiwanie kreatywnych działań i sposobów ich realizacji w pracy logopedycznej, omawianie dobrych praktyk zawodowych oraz wzbogacanie wiedzy.

Koordynatorem działań oraz pomysłodawcą tegorocznych spotkań w ramach Sieci Współpracy jest Barbara Ciupek- neurologopeda, pedagog na co dzień pracująca w poradni.

Ideą tegorocznych spotkań była wymiana doświadczeń między specjalistami z zakresu logopedii, fizjoterapii, laryngologii oraz ortodoncji, tworzenie nowych rozwiązań oraz korzystanie z wzajemnego wsparcia.

Ponieważ najlepsze efekty pracy można uzyskać dzięki wzajemnej współpracy ze specjalistami z innych dziedzin tak ważne było, żeby miejscowi specjaliści mogli poznać się, wymienić doświadczeniem, a także usłyszeć jak wygląda praca w poszczególnych placówkach i jakie są jej cienie i blaski.

Zaproszeni goście Pani Monika Ślusarek- Hoinka- fizjoterapeuta, Pan Tomasz Pawlas- lekarz laryngolog oraz Pani Katarzyna Dąbrowska- lekarz dentysta zajmujący się ortodoncją,  opowiadali o swojej pracy i szczegółowo odpowiadali na zadawane pytania. Również sami usłyszeli wiele informacji, które pozwolą im lepiej zrozumieć zachowania dzieci. Dzięki kameralnej atmosferze i formule spotkań, która zachęcała zarówno prelegentów, jak i słuchaczy do aktywnego uczestnictwa, nawiązał się dialog, który mamy nadzieję przerodzi się w jeszcze lepszą współpracę interdyscyplinarną.

W każdym kolejnym spotkaniu uczestniczy coraz więcej logopedów co pokazuje jak ważne i cenne są to doświadczenia dla tej grupy zawodowej. Już teraz wiemy, że będzie okazja do następnych spotkań i omówienia kolejnych zagadnień, na co uczestnicy Sieci Współpracy Logopedów czekają z niecierpliwością.