Uprzejmie informujemy,

że obrady Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach

odbywać się będą w następujących terminach:

 

13.09.2019 r. godz. 12.30

27.09.2019 r. godz. 12.30

18.10.2019 r. godz. 12.30

08.11.2019 r. godz. 12.30

29.11.2019 r. godz. 12.30

13.12.2019 r. godz. 12.30

 

Jednocześnie zawiadamiamy osoby zainteresowane

o możliwości udziału w posiedzeniach

Zespołów Orzekających