Uprzejmie informujemy,

że obrady Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach

odbywać się będą w następujących terminach:

 

09.09.2016 r.                 godz. 9.00

30.09.2016 r.                 godz. 9.00

                          28.10.2016 r.                 godz. 9.00

25.11.2016 r.                 godz. 9.00

16.12.2016 r.                 godz. 9.00

03.01.2017 r.                 godz. 9.00

10.02.2017 r.                 godz. 9.00

10.03.2017 r.                 godz. 9.00

07.04.2017 r.                 godz. 9.00

28.04.2017 r.                 godz. 9.00

19.05.2017 r.                 godz. 9.00

09.06.2017 r.                 godz. 9.00

30.06.2017 r.                 godz. 9.00

14.07.2017 r.                 godz. 9.00

25.08.2017 r.                 godz. 9.00

Jednocześnie zawiadamiamy osoby zainteresowane

o możliwości udziału w posiedzeniach

Zespołów Orzekających