Harmonogram Zespołów Orzekających


Uprzejmie informujemy, że obrady Zespołu Orzekającego 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach

w roku szkolnym 2022/2023 odbywać się będą w następujących terminach:

09.09.2022 r. godz. 12.30
23.09.2022 r. godz. 12.30
14.10.2022 r. godz. 12.30
04.11.2022 r. godz. 12.30
25.11.2022 r. godz. 12.30
16.12.2022 r. godz. 12.30
13.01.2023 r. godz. 12.30
10.02.2023 r. godz. 12.30
03.03.2023 r. godz. 12.30
24.03.2023 r. godz. 12.30
14.04.2023 r. godz. 12.30
28.04.2023 r. godz. 12.30
12.05.2023 r. godz. 12.30
26.05.2023 r. godz. 12.30
16.06.2023 r. godz. 12.30
30.06.2023 r. godz. 12.30
14.07.2023 r. godz. 12.30

Równocześnie informuję, że orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego

rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.