Pomoc i wsparcie w powiecie gliwickim.

Informacje dotyczące działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Gliwicach, w tym dostępna na stronie PCPR baza teleadresowa:

  • podmiotów powiatu gliwickiego oferujących pomoc ofiarom przemocy,
  • podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa śląskiego,
  • punktów porad prawnych na terenie powiatu gliwickiego.