Rozwój kompetencji pragmatycznej w okresie wczesnego dzieciństwa

podzikowanie za wczenie si w realizacj projektu 1