Przerwa w działalności poradni

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyskowicach uprzejmie informuje, że Starostwo Powiatowe w Gliwicach wyraziło zgodę na przerwę w działaniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pyskowicach w okresie ferii letnich w dniach 26.07.2021r. - 06.08.2021 r. (dwa tygodnie) oraz na pełnienie dyżurów w tym okresie przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Knurowie.